PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE NA PODLAHOVÉ KRYTINY

Společnost Floor Experts s.r.o. Husitská 775/42 Praha 3 ručí za kvalitu prodaných materiálů a provedených služeb z oblasti podlahových krytin. Záruka je platná za následujících podmínek:


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

 •  Záruka platí na všechny podlahové krytiny prodané společností Floor Experts s.r.o.
 •  Záruka platí na služby provedené společností Floor Experts s.r.o.
 •  V případě kladně vyřešené reklamace se společnost Floor Experts s.r.o. postará o bezplatné nahrazení nevhodného materiálu nebo/a odstranění nedostatků. Při reklamaci materiálu kryje záruka výdaje materiálu, nekryje však výdaje montáže. Použití podlahové krytiny musí být v souladu s účelem při dodržování návodu k údržbě.
 •  Podlahová krytina musí být namontována odborně, podle návodů výrobce a dle obecně platných norem a předpisů z oblasti podlahových krytin.
 •  Společnost Floor Experts s.r.o. si vyhrazuje právo opravy jednotlivých prken, desek nebo částí podlahová krytiny. Na opravu se může kvůli zjišťování příčiny nebo povahy závady čekat i podstatně více než 45 dní.
 •  Pokud výrobek není již k dispozici, bude náhradní zboží ekvivalentní výměnou ze současného prodejního programu. O komerčním řešení reklamace rozhoduje Floor Experts s.r.o. po dohodě s kupujícím.
 •  Záruka platí pouze na množství materiálu se závadou, která je protokolem zjištěna, ne na celkové zakoupené množství.
 •  Za nepřímou škodu, která by vznikla kvůli nekvalitním výrobkům nebo službám, Floor Experts s.r.o. neodpovídá.
 •  Záruka se projednává pouze, pokud je žádost o uplatnění záruky podána písemnou formou ve lhůtě 8 dní od vzniku závady a při předložení originální, zcela uhrazené faktury. Oprávněným je pouze první kupující.
 •  Menší závady a závady, které jsou v rámci povolených norem, se považují za nepodstatné a nejsou brány v potaz.
 •  O zřejmých a viditelných závadách podlahové krytiny je třeba písemně informovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě 8 dní, v každém případě však před montáží.
 •  Výše škody uznané zárukou je vyhodnocena na základě hodnoty nového materiálu a doby, který od zakoupení uplynula. Za každý uplynulý rok od zakoupení je hodnota uznané škody kvůli kvalitě materiálu snížena o 10% vzhledem k současné ceně nového materiálu (např. pokud se závada objeví po dvou letech od zakoupení, je hodnota uznané škody snížena o 20%).

Reklamace na již položenou podlahovou krytinu neuznáváme, s výjimkou skrytých vad, které se objeví v záruční lhůtě.


ZÁRUKA NEPLATÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH:

 •  Pokud poškození vznikla kvůli neodborné montáži třetích osob a/nebo nevyhovujících podmínek při nebo po montáži. (Viz. návod k montáži, všeobecné podmínky realizace podlahových krytin, podmínky pokládky na podlahu. K dispozici na www.floor-experts.cz). Pro doplňující vysvětlení se obraťte na společnost Floor Experts s.r.o.
 •  Pokud poškození vznikla kvůli nevhodnému podkladu (rovnost, pevnost, tvrdost, kompaktnost, čistota, porozita, složení, atd.) nebo použití nevhodných lepidel a podložek.
 •  Pokud poškození vznikla kvůli vlhkosti, hmyzu, neštěstí, vyšší moci nebo úniku vody, …
 •  Pokud kvůli vytápění, chlazení, vlhčení nebo vysoušení místností, slunečnímu záření v podlahové krytině vznikla vizuální a/nebo rozměrové změny a/nebo deformace, které mohou být trvalého nebo sezónního charakteru.
 •  Pokud vznikly kvůli vlivu světla nebo stárnutí na podlahové krytině barevné změny.
 •  Pokud jsou závady následkem normálního používání, neodborné renovace, nedostatečného čištění nebo chybné péče (neodpovídající postupy ošetření, použití nevhodných čisticích nebo chemických prostředků, …).
 •  Pokud mechanická poškození (trhliny, škrábance, otisky) vznikla kvůli nesprávnému použití, údržby nebo skladování, obzvláště poškození způsobená botami na podpatku, nábytkem, kamny, domácími zvířaty a podobně. (Viz, návod k čištění a údržbě podlahových krytin).
 •  Pokud byl i přes viditelné závady výrobek do objektu namontován, respektive pokud je namontován závadně dodaný materiál.


ZÁRUČNÍ LHŮTA:

 •  Záruční lhůta začíná běžet ode dne zakoupení. Výrobky jsou k dispozici do ukončení série. Opakovatelnost není zajištěna.
 •  Společnost Floor Experts s.r.o. poskytuje pětiletou záruku kvality na materiály značky Floor Experts a dvouletou záruku kvality na vlastní služby montáže podlahové krytiny zakoupené u společnosti Floor Experts s.r.o. (platí pro montáž do soukromých bytů).
 •  V případě, že se pro jiné druhy podlahových krytin (ne značky Floor Experts) záruční podmínky liší od uvedených, platí záruční lhůty a záruční podmínky výrobce.
 •  Pro veřejné objekty a prostory je záruční lhůta dva roky jak na materiál, tak na službu montáže.
 •  V případě neoprávněného zásahu do výrobku přestane záruka automaticky platit.


NÁVOD K ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBĚ PODLAHOVÝCH KRYTIN OBECNĚ

Tento návod je obecný, vždy dodržujte návod výrobce pro vaše podlahové krytiny.

Vaše podlahová krytina potřebuje odpovídající péči a údržbu. K čištění nečistot, jako je např. písek, používejte vysavač s měkkým nástavcem, měkký smeták nebo hadr. Na vstupy umístěte kvalitní rohožku, která zabraňuje přinášení písku na podlahovou krytinu. Na nohy nábytku nasaďte ochranné podložky z filcu nebo korku, kterými zabráníte odření. Nábytek neposunujte tak, že ho táhnete, nýbrž ho zvedněte a přeneste. V případě rozlití vody nebo jiných tekutin, je ihned otřete. Vylití kávy, červeného vína, kečupu, chemikálií a podobně odstraňte ihned, jelikož mohou zanechat trvalé skvrny. Ohledně odstranění odolných skvrn se poraďte s vaším prodejcem podlahové krytiny. Pokud je podlaha velice ušpiněná, je potřeba ji vyčistit ručně vlažným hadrem. Nepoužívejte mokré hadry, ze kterých teče voda, jelikož tak může dojít k poškození dřeva (zpuchření). Důležitou podmínkou dlouhé životnosti podlahové krytiny je příznivé klima v místnosti s teplotou kolem 20 °C a relativní vlhkostí vzduchu od 50 do 65%. Uvedené podmínky můžete sledovat elektronickým měřičem vlhkosti nebo meteorologickou stanicí (obzvláště důležité v době topné sezóny). Optimální relativní vlhkost vzduchu je mlžné udržovat pomocí elektrických zvlhčovačů vzduchu.


LAKOVANÉ POVRCHY

Lakované podlahové krytiny se po ukončené montáži mohou umývat čisticím prostředkem na lakované povrchy. Může být ve formě koncentrátu, který se ředí vodou (dodržujte návod). Podlahu je zapotřebí dobře vysát, abyste odstranili pevné nečistoty. Měkký hadr navlhčíme a umýváme ve směru vláken dřeva. Podlahovou krytinu můžeme dodatečně ošetřit vhodným prostředkem pro péči o podlahové krytiny. Kromě první impregnace ho můžeme použít i následně (1-2 x ročně), protože tím lak osvěžíme a zakryjeme drobné oděrky. Podlaha je pár hodin po nanesení nepochůzná. K přesnějším pokynům ohledně použití dodržujte návod výrobce. Ohledně agresivnějších skvrn se ohledně použití různých čistidel v souvislosti se specifickou skvrnou poraďte s odborníkem. Neumývejte vodou, do vody vždy přidejte odpovídající čisticí prostředek. Když se na podlahové krytině objeví stopy opotřebení laku, rozhodněte se pro renovaci a lakování. Pokud je lak z povrchu již zcela odstraněn, je podlahovou krytinu obtížné pěkně renovovat. Opětovné broušení a lakování nechejte na odbornících.

Vhodnost čisticích prostředků vždy vyzkoušejte na kousku podlahové krytiny, který není běžně vidět.


OLEJOVANÉ POVRCHY

Při olejování podlahové krytiny jsou použity oleje, které zdůrazňují přirozený vzhled dřeva a zvyšují jeho odolnost vůči opotřebení, nečistotám a vlhkosti. Doporučujeme, abyste ihned po ukončené montáži olejované podlahové krytiny, tuto očistili vhodným čisticím prostředkem na olejované povrchy a osvěžili nanesením ošetřujícího oleje. Tímto povrch dodatečně chráníte. Ke správnému nanesení dodržujte návod, který platí pro čisticí prostředek, jenž používáte. Obecnou radou je, že je třeba podlahu nejprve vysát respektive dobře umýt. Poté čisticí prostředek smíchejte v odpovídajícím poměru s vodou (dodržujte návod). Měkkým hadrem namočeným v tomto roztoku čisticí prostředek naneste na dřevěnou podlahu. Z hadru nesmí kapat. Na větších plochách použijte dva kýble. V jednom by měla být voda smíchaná s čisticím prostředkem a ve druhém čistá voda, ve které hadr dodatečně mácháme. Hadr vždy nejdříve vymácháme v čisté vodě, teprve poté ho namočíme do vody s čisticím prostředkem. Po tomto nanesení neumývejte dodatečně hadrem namočeným pouze v čisté vodě, protože byste smyli ochrannou vrstvu. Nechte několik minut, aby se dobře vsákl, poté podlahu setřete suchým hadrem ve směru vláken dřeva. I následně podlahu pravidelně udržujte čisticím prostředkem na olejované povrchy. Na začátku by to mělo být týdně, resp. vzhledem k zatížení podlahy posuďte, kolik péče potřebuje, avšak ne méně jak jednou měsíčně. Po každém umytí prostředkem na olejované povrchy bude vaše podlaha méně citlivá na nečistoty a skvrny. Po ukončeném obyčejné »vlažném« umytí můžete odolnější skvrny odstranit několika kapkami jemného koncentrovaného čisticího prostředku, které naneseme přímo na skvrnu. Necháme 5 minut působit a podlahu znovu omyjeme obyčejným roztokem na čištění (voda čisticí prostředek).

Vhodnost čisticích prostředků vždy vyzkoušejte na kousku podlahové krytiny, který není běžně vidět.


Periodicky je olejované povrchy potřeba osvěžit i nanesením udržovacího oleje. Povrchy, kde byla ochranná vrstva oleje odstraněna opotřebením podlahy, dostanou po nanesení oleje opět pěkný vzhled. Použijte olej, který podlahové krytině odpovídá i barvou. Před nanesením oleje je zapotřebí podlahu zcela omýt a dobře vysušit. Poté začněte s olejováním. Olejování příliš dlouho neodkládejte. Pokud je podlaha bez ochranné vrstvy a opotřebená, je obtížné ji zcela renovovat. Při olejování musí být teplota mezi 16 °C a 20 °C. Trochu oleje naneste na podlahu a rovnoměrně ho rozetřete pomocí leštícího stroje s odpovídajícím filcem respektive ručně bavlněným hadrem. Nechte 10 až 15 minut působit. Pokud celý povrch není dobře naolejovaný, postup zopakujte. Veškeré přebytky oleje z podlahy odstraňte pomocí hadru. K zabránění příliš velké spotřeby oleje během jednoho nanesení doporučujeme k nanesení oleje použití rozprašovače. V souladu s návodem výrobce se podlahy vyleští vhodným filcem. Rohy a ostatní těžko přístupné části vyleštěte ručně. Leštěte tak dlouho, až je povrch suchý. Poslední leštění je nutné provést ve směru vláken dřeva.


Dodržujte návod výrobce podlahové krytiny a čisticího prostředku resp. oleje. Upozornění: Nebezpečí samo volného vznícení. Hadry nasáklé olejem, je třeba vymáchat ve vodě ihned po ukončení práce a vysušit je venku.


Podlaha by měla po ukončené údržbě schnout alespoň 24 hodin (dokud není suchá na ohmat), než je opět pochůzná. Olej se vytvrzuje přibližně další dva týdny. V té době není povoleno parkety namáčet a silněji zatěžovat. Nepoužívejte hadry, které obsahují mikrovlákna, jinak vaše podlaha zhrubne a bude velice citlivá na nečistoty. Používejte pouze hadry vyrobené z přírodních vláken, jako je bavlna nebo plsť.


CO MUSÍM VĚDĚT PŘED VÝBĚREM PARKET

 •  Parkety jsou podlaha, která je vyrobena z přírodního materiálu – dřeva, proto má vlastnosti dřeva. Podlahové krytiny patří mezi nejzatíženější stavební prvky, proto je třeba je vybírat uvážlivě.
 •  Parkety jsou jedinou podlahovou krytinou, kterou je možné skutečně kvalitně renovovat do takové míry, že je srovnatelná s novou podlahovou krytinou.
 •  Vlastnosti parket jsou různé – ve velké míře záleží na druhu dřeva, z něhož jsou vyrobeny.

TvrdostDřevo patří k nejměkčím stavebním materiálům. Pro více zatěžované prostory volíme tvrdší druhy dřeva. Vyšší číselná hodnota znamená větší tvrdost parket a větší odolnost vůči otiskům a poškození.

Barva – Dřevo může být barevně velice rozmanité i v rámci téhož druhu dřeva. Barvy vybírejte dle dostatečně velkého vzorku parket. Dřevo časem barvu mění, nejvýrazněji v počátečním období, ihned po montáži. Protože je dřevo přírodní materiál, nemůžeme vám zajistit, že barevný odstín dodaných parket bude zcela shodný se vzorkem. Na intenzitu a odstín barevné změny vybraných parket se zeptejte odborníků.

Kvalitní třída parket – Výrobci parkety hodnotí vzhledem k vnějším (estetickým) charakteristikám jako jsou sukovitost, textura, přítomnost smolných kanálků, barevné variace, vrostlá kůra apod. a na základě interních nebo veřejných standardů řadí do různých tříd: Ο, Δ, , I, II, III, A, B, C, D, extra, standard, rustik, VS, exquist, select, natur, design, struktur… Tato označení se vztahují pouze k vzhledu povrchu a nemají žádnou spojitost s kvalitou výroby parket.

Rozměrová stabilita – Dřevo je hygroskopický materiál, což znamená, že se rozměrově přizpůsobuje vlhkosti vzduchu a vlhkosti ve stavební konstrukci. Při změnách vlhkosti se dřevo rozměrově mění a deformuje. Známe rozměrově více či méně stabilní dřeva. Nejméně stabilní jsou buk, třešeň a kanadský javor, proto je do extrémních podmínek nedoporučujeme – podlahové vytápění. Ve srovnání s masivními parketami jsou rozměrově stabilnější vícevrstvé parkety. Parkety doporučujeme pouze pro prostory, které mají hydroizolaci a zajišťují rovnoměrně stabilní klima.

Tepelný odpor – je velice důležitou vlastností pro parkety položené na podlahu s teplovodním podlahovým vytápěním. Čím nižší je hodnota faktoru, tím vhodnější jsou k montáži na potěr s teplovodním podlažním vytápěním. Doporučujeme co nejtenčí (dvouvrstvé) parkety. Většina parket a ostatních podlahových krytin není vhodná k montáži na elektrické podlahové chlazení, proto vám ho nedoporučujeme.

Povrchová ochrana – Parkety mohou být surové, lakované nebo olejované. Olejované parkety mají obvykle přirozenější vzhled než lakované. Barevné rozdíly mezi lakovaným a olejovaným povrchem si prohlédněte na vzorcích v prodejně. Lakovaný povrch je méně náročný na běžnou údržbu, jakmile se opotřebuje, vyžaduje broušení a lakování. Olejovaný povrch vyžaduje více pravidelné údržby, generální renovace vhodně udržovaných olejovaných parket není většinou nutná. Údržbové olejování může změnit vzhled a lesk povrchu.

CO MUSÍM VĚDĚT PŘED MONTÁŽÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

 •  Před montáží podlahové krytiny si vždy přečtěte a dodržujte návod k montáži.
 •  Dřevěné podlahové krytiny se nemontují do nevytápěných místností, vlhkých místností nebo na venkovní plochy. Výjimkou jsou speciálně vyrobené dřevěné podlahové krytiny pro venkovní plochy a teplotně opracovaná dřeva pro vlhké místnosti. Ohledně montáže dřevěné podlahové krytiny do vlhkých místností se poraďte s vaším prodejcem podlahových krytin.
 •  Dřevo je přírodní materiál, proto se mohou desky barevně lišit. Pro pěkný vzhled je třeba před pokládkou desky zkontrolovat a kombinovat do pěkného vzorce.
 •  Doporučujeme, aby se při pokládání vzájemně promíchaly desky (prkna) z různých balení. (Platí pro všechny podlahové krytiny).
 •  Každou desku nebo prkno je třeba před položením vizuálně zkontrolovat a nevhodné vyloučit nebo použít na méně viditelných místech. V balení může být určitý podíl kratších desek.
 •  Podlahová krytina se obvykle pokládá ve směru hlavního zdroje světla.
 •  Položená podlahová krytina se roztahuje a smršťuje, proto je zapotřebí u stěn a u jiných překážek předpokládat odpovídající spáry, které by měly v menších suchých místnostech činit minimálně 10 mm, ve větších místnostech a v místnostech s nestabilním klimatem je nutné je zvětšit. Dilatační spáry musí být obzvláště velké u masivních parket.
 •  V případě velké plochy (viz. návod podlahové krytiny, obvykle š > 7m a d > 8m) a na přechodech je potřeba, obzvláště u plovoucí montáže, předpokládat dilatace.
 •  Před pokládkou by se měla podlahová krytina v originálním obalu alespoň 48 hodin skladovat – temperovat v místnosti, kde se bude pokládat.
 •  Balení se otevírají přímo před pokládkou, balíky, které nebudou momentálně použity, se znovu zabalí.
 •  Masivní a dvouvrstvé parkety se musí na podlahu lepit po celé ploše, třívrstvé jsou určeny pro plovoucí pokládku, mohou se však také lepit na podlahu. Laminátová podlaha a vinyl, korek a linoleum na dřevovláknité izolační desce se pokládají plovoucí pokládkou. Vinylové desky LVT se pokládají plovoucí pokládkou nebo se lepí (v závislosti na druhu).
 •  Během pokládky musí být teplota vzduchu mezi 15 a 18 °C. Relativní vlhkost vzduchu před, během a po pokládce musí být mezi 50 a 65%.


Podklad – obecně

 •  Podklad pro montáž podlahové krytiny musí být rovný, pevný a kompaktní. V případě, že není vhodný, je zapotřebí ho sanovat. Podklad, na který se lepí vinyl, PVC a linoleum musí být předem vhodně upraven nivelační stěrkou.
 •  Potěr musí být před pokládkou očištěný.
 •  Měkké (staré) podlahové krytiny nejsou vhodným podkladem. Staré PVC krytiny, linoleum nebo korek jsou podmíněně vhodným podkladem k plovoucí pokládce pouze, pokud jsou po celém ploše přilepeny na podklad.
 •  Staré keramické dlaždice jsou vhodným podkladem pouze, pokud je zajištěna hydroizolace. K lepení na starou keramiku je nutné keramiku dobře očistit, dle potřeby povrch zdrsnit a použít vhodné lepidlo nebo nivelační stěrku.
 •  Vlhkost nesmí překračovat následující hodnoty;
 •  betonový potěr (CM metoda) 2,0% (1,8% – podlahové vytápění)
 •  anhydritový potěr (CM metoda) 0,5% (0,3% – podlahové vytápění)
 •  dřevěný podklad 8,0%


Obsah vlhkosti povinně dodržovat, obzvláště u novostaveb.
To je obecný návod, vždy dodržujte návod výrobce podlahové krytiny.

VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ A WPC PODLAHOVÉ KRYTINY
K výrobě venkovních teras se používá dřevo, které je odolné vůči povětrnostním vlivům. Z exotických druhů dřeva se mohou v prvním období po pokládce vylučovat taniny. Tyto mohou při srážkách obarvit dešťovou vodu. Jde o zcela přirozený jev. Taniny smíchané s dešťovou vodou mohou obarvit i okolí terasy a fasádu. Nejintenzivnější obarvení způsobuje dřevo merbau. V lehčí formě je jev možný také u jiných dřev. Doporučujeme, abyste byli v počátečním období po montáži na tento jev pozorní a dle potřeby okolí terasy zabezpečili (kámen, keramika, trávník, fasáda, odtoky apod.), a zabránili tak vzniku případné škody.

Dřevo je přírodní materiál. Kvůli vlivům z prostředí mění barvu, rozměr, tvar a hmotnost. Změna barvy nemá na odolnost a trvanlivost dřeva vliv. Už během montáže se může vyskytovat v různých barevných odstínech. Barva dřeva se časem mění, nejintenzivněji v prvních měsících po montáži. Všechny dřevěné podlahové krytiny, které se montují na venkovních plochách, přirozeně zšednou, mohou i popraskat. Zákazník je povinen postarat se o odstranění nebezpečných třísek, která by mohly způsobit tělesná poranění. Na kvalitu změn má největší vliv druh dřeva a exponovanost povětrnostním vlivům. Pokud chcete, aby vaše dřevěná terasa měnila barvu, rozměr a tvar méně, doporučujeme olejování vhodnými prostředky. Olejový nátěr je nutné dle potřeby obnovovat. Olejový nátěr dřevo dodatečně chrání před rychlým zvlhčením resp. vysušením, proto dřevo rovněž dodatečně chrání před vznikem poškození, prasklin a větším výskytem borcení. Olejování podstatně neprodlužuje životnost kvalitních dřev, která jsou odolná vůči povětrnostním vlivům. Doporučujeme, aby bylo upevnění každé dřevěné desky provedeno párem odpovídajících nerezových šroubů ve vzdálenosti 400-500 mm, v odpovídající vzdálenosti od hran a čel desky. Desky se dle potřeby předvrtají. Šířka spáry mezi deskami se přizpůsobuje druhu dřeva, exponovanosti povětrnostním podmínkám, vlhkosti dřeva při montáži a šířce desky, a obvykle činí 4 až 7 mm. Dřevo musí mít před montáží odpovídající (vyváženou) vlhkost. Doporučujeme montáž dřevěných desek menších rozměrů.

Pro WPC (dřevěný kompozit) platí odlišný návod k montáži. Má větší teplotní roztažitelnost. Povoleno je pouze neviditelné upevňování na podkonstrukci (přišroubování WPC není dovoleno). Změna spár mezi deskami WPC je očekávaný jev a není předmětem reklamací. Pro více informací viz.: Návod k montáži a údržbě WPC venkovních podlahových krytin na www.floor-experts.cz.

K výrobě kvalitní terasy je nutné zajistit odpovídající odvodňování terénu. Dřevěná podkonstrukce by neměla být v přímém kontaktu s podlahou. Podkonstrukce musí terase zajistit odpovídající podporu a větrání dřeva i WPC.

Veškeré změny na venkovní dřevěné nebo WPC terase, které vyplývají z povahy materiálu a jsou důsledkem změn kvůli povětrnostním vlivům, jsou očekávaným přirozeným jevem, proto nemohou být předmětem reklamace. Předmětem reklamace nemůže být ani praskání nebo kroucení dřeva a roztahování a smršťování WPC.